BOSA Ry:n sääntömääräinen kevätkokous 2018

BOSA ry:n Sääntömääräinen Kevätkokous
BOSA ry:n kevätkokous järjestetään 29.3.2018, Gastropub Kaleva (Pellervonkatu 9). Mikäli haluat esittää jotain
esityslistalle, ota yhteyttä: [email protected] 26.3. klo 18 mennessä.
Akateeminen Olutseura – BOSA ry:n sääntömääräinen kevätkokous 29.3.2018 klo 18.00
Gastropub Kaleva

Esityslista:
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

9§ BOSAn kokoukset
BOSAn kokouksia ovat syyskokous ja kevätkokous sekä mahdolliset ylimääräiset
kokoukset. Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokous koolle kokouskutsulla
kotisivuillansa ja muissa sosiaalisen median kanavissa tai sähköpostitse niille
jäsenille, jotka ovat sähköpostinsa yhdistykselle ilmoittaneet. Kokouskutsu on
lähetettävä viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta, jolloin se on laillisesti
koolle kutsuttu. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika, paikka ja käsiteltävät
asiat.

10§ Yhdistyksen kevätkokous
Kevätkokous on pidettävä maaliskuun 31. päivään mennessä. Sen tehtävänä on:
● Käsitellä yhdistyksen hallituksen laatima toimintakertomus ja päättää sen
mahdollisesti aiheuttamista toimenpiteistä.
● Vahvistaa yhdistyksen tilinpäätös ja päättää tilintarkastajien lausunnon perusteella
vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai niistä toimenpiteistä joihin
yhdistyksen tilintarkastajien lausunto mahdollisesti antaa aihetta.
● Lisäksi voidaan päättää niistä asioista, jotka on mainittu kokouskutsussa.

5. Hyväksytään kokouksen esityslista
6. Ilmoitusasiat
7. Edellisen vuoden toimintakertomus
8. Edellisen vuoden tilinpäätös
9. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen
10. Tilintarkastajien / toiminnantarkastajien lausunto
11. Vastuuvapauden myöntäminen edellisen kauden hallitukselle
12. Sääntöjen muutokset
13. Muut esille tulevat asiat
14. Kokouksen päättäminen
Terveisin BOSA ry:n hallitus 2018