BOSA ry – Jo vuodesta 2003

Panemisen meininkiä jo vuodesta 2003

[two_third]

Idea poikkitieteellisen olutseuran perustamisesta virisi sattumalta joulukuussa 2002, kun Jarno Lahtinen ja Tero Jaakkola istuivat nauttimassa ansaittua tenttiolutta asemaravintola Semaforin jo kadonneella kulmasohvalla. Tällöin päätettiin perustaa akateeminen olutseura, joka pyrkisi rakentamaan poikkitieteellisiä suhteita eri aineiden opiskelijoiden välille. Lahtinen oli saanut idea seuran perustamiseen Polyteknikkojen Olutkulttuurin Edistämisyhdistyksestä, jonka jäsen hän oli ollut aikanaan Otaniemessä. Lahtinen kysyi vielä Kyyrön Jukan mielipidettä Juveneksen Päätalon ravintolassa, minkä jälkeen asia oli viimeistään selvä. Seura perustettiinkin jo seuraavassa kuussa.

Boomareiden Olutseura – BOSAn toiminta alkoi virallisesti 29.1.2003, jolloin pidettiin perustava kokous asemaravintola Semaforissa. Kokouksessa oli läsnä kaikkiaan 13 henkeä, jotka liittyivät tilaisuudessa perustetun seuran jäseniksi. Samassa yhteydessä valittiin myös hallitus johtamaan seuran toimintaa.

Perustavakokous hyväksyi myös seuralla säännöt ja toimintasuunnitelman pienen pilkun viilailun jälkeen. Toimintasuunnitelma määritteli toiminnallisiksi tavoitteiksi seuraava: ”Toiminnan konkreettisina tavoitteina on järjestää vuonna 2003 oluen maisteluita, ravintolavierailuja, saunailtamia, panimovierailu ja oluen valmistusta sekä tutkia oluen vaikutuksia yleensä. BOSA on tarpeen mukaan esillä sopivissa tilaisuuksissa, kuten akateemisen kyykän MM-kilpailuissa. Mahdollisuutta osallistua television Soppamies-ohjelmaan tutkitaan vakavasti.”

[/two_third]

[one_third_last]

Hallituksen tehtävänjako muodostui 6.2.2003 Hallilassa pidetyn järjestäytymiskokouksen jälkeen seuraavanlaiseksi:

Puheenjohtaja: Jarno Lahtinen
Varainhoitaja / vpj: Tero Jaakkola
Sihteeri: Toni Juvonen
Sisä- ja kulttuuriministeri: Jukka Kyyrö
Ulkoministeri: Toni Kolli
Panimomestari: Heikki Arohonka
Rekryvastaava: Marko J. Lahtinen
Mikrotukipäällikkö: Jani Uusitalo

[/one_third_last]

Voidaan todeta, että toimintasuunnitelmassa asetetut tavoitteet saavutettiin ensimmäisenä toimintavuotena täydellisesti. Soppamies-ohjelmaan lähetettiin myös hakemus, mutta suuresta kysynnästä johtuen BOSA ei kyseiseen ohjelmaan päässyt. Ehkäpä BOSA oli liian raikas tuulahdus silloiseen ohjelmaformaattiin wanhan Bolan tunnelmallisine bileympäristöineen. Yleisesti ottaen toiminta oli huomattavasti monipuolisempaa ja mittavampaa kuin alun perin oli suunniteltu.

Perustavan kokouksen hyväksytyt säännöt määrittivät toiminnan tavoitteeksi taas seuraavaa: ”BOSAn pääasiallisena tarkoituksena on tavallaan kehittää ja edistää olutkulttuuria opiskelijayhteisössä ja parantaa juomatottumuksia kultivoidumpaan suuntaan. Seuran pyrkimyksenä on myös oluen yleisen maineen parantaminen eurooppalaisemmaksi. Mahdollisuuksien mukaan BOSA tutkii oluen valmistamiseen liittyviä seikkoja sekä oluen vaikutuksia yleensä ja valmistaa kokeellisesti erityyppisiä oluita. Seura pyrkii luomaan kontakteja alan teollisuuteen ja muihin yhdistyksiin, järjestämään ekskursioita, matkoja, juhlia, saunailtoja, ravintolavierailuja, maistelu-, keskustelu- ja valistustilaisuuksia. Seura tukee myös sopivassa määrin jäsenistön liikunnallisia pyrkimyksiä sekä henkistä ja fyysistä hyvinvointia.”

Erityisesti kannattaa kiinnittää huomiota seuran tarkoitusmääritelmän viidenteen sanaan ”tavallaan”, joka antoi yllättävän paljon vapauksia hoitaa toimintaa niin sanotusti parhain päin. Sittemmin kyseinen sana piti poistaa säännöistä Patentti- ja rekisterihallituksen vaatimuksesta yhdistyksen rekisteröinnin yhteydessä. Kuitenkin kyseinen ”toimintalinjaus” on kantanut menestyksekkäästi ja uutta luoden näihin päiviin asti. Voidaankin todeta, että jo alkuperäisissä säännöissä määriteltyä toiminta-ajatusta on noudatettu kiitettävällä tavalla vuosien saatossa aina painotuksia kulloiseenkin tilanteeseen sopivasti muutelleen.

Yhdistyksen kirjoittamattomana tavoitteena on ollut alusta alkaen luoda poikkitieteellisiä kontakteja opiskelijayhteisössä ympäri Suomen maan. Tämän mahdollisti säännöissä jo alun perin määritelty niin sanottu ulkojäsenyys, mikä tarkoittaa sitä, että kuka tahansa ylioppilaskunnan jäsen voi hakeutua BOSAn jäseneksi. Tätä mahdollisuutta käytettiinkin jo heti ensimmäisenä toimintavuotena kiitettävästi hyväksi, sillä jäseniä oli Tamyn lisäksi Tampereen teknillisen yliopiston, Teknillisen korkeakoulun sekä Jyväskylän ja Vaasan yliopistojen ylioppilaskunnista.

Lehvät ja nauhan BOSA:n logo sai vuonna 2011

Maaliskuussa 2003 julistettiin alkaneeksi BOSAn logon suunnittelukilpailu, jonka voitti lopulta ylivoimaisesti Matti Aarnion tyylikäs ehdotus, joka on edelleen käytössä hieman tyyliteltynä. Oma logo lisäsi mukavasti ensi askeleitaan ottaneen seuran näkyvyyttä. Logoa käytetään edelleen alkuperäisenä sovituksena yhdistyksen virallisessa haalarimerkissä. Tuolloin saatiin siksarilla kestävää huippulaatua! Uusi logo painettiin luonnollisesti myös ensimmäisiin BOSAn T-paitoihin, jotka saatiin Vantaan paitapainosta elokuussa. Juvonen ja Lahtinen valitsivat paidan väriksi keltaisen, josta sittemmin muotoutui myös yhdistyksen tunnusväri.

Maaliskuussa otettiin käyttöön myös ensimmäinen painos laululäystäkkeestä, jossa oli muun muassa Junnu Vainion, lähinnä alan miesten tuntemia sanoituksia. Sittemmin kyseisiä sanoitushelmiä on päässyt myös Boomi ry:n viralliseen laulukirjaan BOSAlle varattuun osioon.

Ensimmäisenä toimintavuotena 2003 BOSAn jäsenkunnassa oli edustettuna yli kymmenen eri ainejärjestöä, joten poikkitieteellisiä kontakteja tuli luotua kiitettävällä tavalla heti alusta lähtien. Kaikkiaan BOSAlla oli ensimmäisen toimintavuoden lopussa 80 maksavaa jäsentä, mikä oli enemmän kuin pienimmillä ainejärjestöillä tuolloin.

Boomi ry ei toiminnan alkuaikoina suhtautunut pelkästään suopeasti uuteen tulokkaaseen, mikä näkyi muun muassa siinä, että heti BOSAn perustamisen jälkeen oluen valmistus kiellettiin Boomilaaksossa. Myös bosalaisten pyrkimystä Boomin hallituksen virkoihin vastustettiin jopa kyseenalaisin tavoin. Eräs syy tähän oli se, että BOSAn ja bosalaisten pelättiin vahingoittavan Boomin imagoa. Sittemmin toimiminen BOSAssa on ollut pikemminkin hyve.

[two_third]

Seuran säännöistä löytyi alkuaikoina erityinen juomasääntö numero 20, joka totesi seuraavasti: ”BOSAn kokouksissa ja tilaisuuksissa ei sallita siiderin nauttimista tai esiintuomista myönteisessä hengessä. Väkevien juomien nauttimisesta hallitus voi tehdä erillispäätöksen.”

Lähes välittömästi kyseisen säännön todettiin rajoittavan yhdistyksen tulevaa jäsenvirtaa liiaksi miehiseen suuntaan. Tämän vuoksi hallitus päätti kutsu yhdistyksen ylimääräisen kokouksen koolle 10.4.2003 klo 14.30 TOAS Pellavapään kerhohuoneelle. Kokouksessa oli läsnä seuraavat herrat: Jarno Lahtinen, Tero Jaakkola, Toni Juvonen, Jani Uusitalo, Marko Lahtinen, Juho Mäkelä ja Juhani Lehtinen, jotka totesivat, että juomasääntö voidaan kumota. Samalla myös säännöt päätettiin muotoilla siten, että PRH hyväksyy yhdistyksen rekisteröinnin myöhemmin. Rekisteröinnillä katsottiin olevan uskottavuutta lisäävä vaikutus ulkopuolisiin tahoihin, kuten Boomi ry:hyn.

Sääntöjä muuttaneessa ylimääräisessä kokouksessa virisi myös kysymys sääntöjen muuttamiseksi siten, että ammattikorkeakoulujen opiskelijat voisivat liittyvä jäseneksi. Puheenjohtaja totesi tuolloin kyseisen ehdotuksen koeäänestyksen jälkeen rauenneeksi. Sittemminhän myös muunlainen jäsenyys on tullut mahdolliseksi. Kokouksen jälkeen testattiin erilaisia oluita ja tarvikkeita VapaaBoomari -lehden suureen Wappuliitteeseen. Erikoisempia testejä oli reppulämpimien oluiden makutesti, jossa voittajaksi selviytyi yllättäen Boomin pääyhteistyökumppanin mallasjuoma.

Tärkeä merkkipyykki BOSAn historiassa koitti Yliopistonkadun väliaikais-Bolassa 18.9.2003, jolloin hallitus kutsui koolle yhdistyksen ylimääräisen kokouksen, jossa päätettiin yhdistyksen rekisteröimistä Boomareiden Olutseura – BOSA ry:ksi. Yksimieliseen kokoukseen osallistuivat tuolloin seuraavat henkilöt: Jarno Lahtinen, Tero Jaakkola, Jukka Kyyrö, Marko Lahtinen, Heikki Arohonka, Jani Uusitalo, Juhani Lehtinen, Lari Kilpijärvi, Juhana Tikka, Juho Mäkelä, Tapio Pussila, Mirja Virtanen, Tuomas Matikka, Sanna Kivioja, Noora Lahtinen, Olli Kärkkäinen, Jukka Piitulainen, Heikki Isola, Antti Aho, Marjut Hiekkanen ja Kai Talonen. Virallisen BOSA ry:n perustamiskirjan allekirjoittivat läsnä olevat hallituksen jäsenet: puheenjohtaja Jarno Lahtinen, Tero Jaakkola, Jukka Kyyrö, Marko Lahtinen, Heikki Arohonka sekä Jani Uusitalo.

Samassa ylimääräisessä kokouksessa tehtiin myös muutoksia hallitukseen, sillä uudeksi sihteeriksi valittiin Juhani Lehtinen ja uudeksi ulkoministeriksi Noora Lahtinen, joka oli ensimmäinen naispuolinen jäsen. Edeltäjät lähtivät tuolloin ulkomaille opiskelemaan ja töihin.

Rekisteröintikokouksen merkittävää antia oli myös se, että seuran ensimmäinen jäsenetu vahvistettiin käyttöön. Se oli asemaravintola Semaforin lounas hintaan 5,90 euroa normaalin hinnan ollessa 7,50 euroa. Mainittakoon myös, että BOSA päätettiin tuolloin ilmoittaa yliopiston futsal-sarjaan, joten toiminnantarkoitukselle tuli kyseisestäkin näkökulmasta rutkasti sisältöä lisää.

[/two_third]

[one_third_last]

Ensimmäisenä toimintavuonna kantaesitettiin myös BOSAn virallinen olutlaulu, jossa on sama sävel kuin Tammerkosken Sillalla, mutta sanat laati J. Lahtinen.

Tammerkosken Kuohu

 :,: Tammerkosken kuohu
 herkulliseksi tiedetty. :,:
 Sit on meillä pytyt täynnä,
 ai, ai, ai, pytyt täynnä,
 sit on meillä pytyt täynnä
 ja käymässä saman verran!
:,: BOSA lupas panna kimpassa
 Mörköö keittiön nurkassa. :,:
 Sitten vasta se pano alkaa,
 ai, ai, ai, pano alkaa,
 sitten vasta se pano alkaa
 kun maltaat hellalle kiehuu!
:,: Kaljahan on aina hyvää,
 mut kuohu vain on parasta. :,:
 Eihän meille muu kelpaa,
 ai, ai, ai, muu kelpaa,
 eihän meille muu kelpaa,
 kuin Tammerkosken kuohu!
:,: Aamul mul on kankkunen,
 se kaamiva kankkunen. :,:
 Otan satsin kylmää kuohuu,
 ai, ai, ai, kylmää kuohuu,
 otan satsin kylmää kuohuu,
 ja siitähän se taas lähtee!

[/one_third_last]

Monipuolisen toiminnan kautta tunnetuksi tekijäksi

bosakyykkaHallituksen järjestäytymiskokouksen jälkeen 6.2.2003 BOSA esiintyi ensimmäistä kertaa julkisuudessa 15.2. akateemisen kyykän MM-kilpailuissa, joissa suoritettiin näyttävä promootio kaljavankkureiden kera. Kyykän pelaamisen lisäksi päivän aikana tarjoiltiin kisaväelle yli 150 mukillista BOSAn nimikko-olut Tammerkosken kuohun silloisia Premium, Regular ja Cuontry laatuja. Samalla jaettiin myös olutvalistustilaisuudesta kertovia kotikutoisia flaijereita.

BOSA sai kyykän yhteydessä myös palstatilaa TTY:n ja TTYY:n Anturi-lehdessä, jossa kerrottiin mm. kaljavankkureiden varastamisesta. Kärryt löytyivätkin myöhemmin lehden kautta tulleen yleisövihjeen perusteella erään hervantalaisen rakennustyömaan aitojen sisäpuolelta. Kyyrö ja Lahtinen olivat etsineet kaljakärryjä tuloksetta jo peräti kolme kertaa ennen tätä.

Ensimmäinen olutvalistustilaisuus pidettiin 28.2. panimoravintola Plevnan avokabinetissa. Illan luennoitsijana ja asiantuntijana piti alun perin olla Markku Konttisen, mutta hän joutui perumaan viime hetkellä osallistumisensa. Hän kuitenkin toimitti laajan materiaalipaketin, jonka perusteella puheenjohtaja piti suppean esityksen oluesta. Tästä syystä empirian merkitys korostui erityisesti illan edetessä. Tilaisuudessa oli paikalla enimmillään lähes 20 henkeä.

Maaliskuussa 27.3. pidettiin onnistunut pienimuotoinen tummien oluiden maistelutilaisuus, jossa oli läsnä vajaat kymmenen henkeä. Pienimuotoisuudesta huolimatta tilaisuudessa tuli lausuttua unohtumattomia lauseita, joista tässä esimerkit:

[one_third] M. Lahtinen:
”Mies ja olut – mihin naisia tarvitaan?” [/one_third] [one_third] T. Kolli:
”Pill*a regulaaristi! Pill*n takia tätä hommaa tehdään.” [/one_third] [one_third_last] J. Lahtinen:
”Kelloakkumulaattori, siis kellolaitos.” [/one_third_last]

Tilaisuus oli samalla panimomestari Heikki Arohongan ja valitettavasti jo edesmenneen aktiivijäsenen Mikko Huittisen läksiäistilaisuus heidän lähtiessä Saksaan opintomatkalle.

Ensimmäisen vuoden ekskursiot

nokia05_1Heti maalikuussa 28. päivä järjestettiin myös BOSAn ensimmäinen ekskursio, joka suuntautui Nokialle Pirkanmaan Uudelle Panimolle (Nykyisin Nokian Panimo). PUP:lla oli järjestetty panimokierros, jonka jälkeen asiantunteva raati maisteli tehtaan laajaa tuotantoa. Ekskursiolla oli mukana noin 20 henkeä, joista osa oli jopa Hervannasta lähtöisin. Hervantalaisia ei tosin nähty enää sen jälkeen. Liekö ollut liian repäisevä meininki loppuillasta.

BOSA kunnostautui heti alusta lähtien myös hengenkulttuurin vaalijana, mikä ilmentyi erittäin vilkkaana laulutoimintana. Huhtikuun 11. päivä nimittäin levytettiin BOSAn poikamieskuoron Wappu-CD, jota myytiin vapun aikana peräti 65 kappaletta painoksen ollessa 75 kappaletta. Suurta suosiota saavutti muun muassa kuunnelma ”Mannet Hiace-kaupoilla”, jonka Tavallinen Lahtinen onnistui myymään Tullintorilla myös eräälle kansallispukuiselle seurueelle.

kaljaralli05_2Itse vappuaattona 30.4.2003 pidettiin Suomensaaressa Boomin vapunvieton yhteydessä Kaljaralli-tapahtuma, johon toivottiin poikkitieteellistä osanottoa, olihan ilmoitus ollut myös Aviisi-lehdessä. Ralli jäi kuitenkin odotettua pienemmäksi huonosta säästä johtuen. Kisailuun osallistui kuitenkin kolme nelihenkistä joukkuetta, jotka kisailivat paremmuudestaan erilaisissa lajeissa monikymmenpäisen yleisön kannustaessa suosikeitaan. Suurimman suosionsa Kaljaralli sai vasta vuonna 2005, jolloin osallistujia oli useista eri ainejärjestöistä.

Kaljarallin suojelijana ja palkintojen jakajana toimi valiokuohuneuvos P. Arajärvi, jota myöskin eräällä rastilla heiteltiin vesi-ilmapalloilla. Voittajat palkittiin ruhtinaallisesti vodkalla ja Wappu-CD-levyillä. Ensin toki BODA (BOSAn doping-toimikunta) oli todennut, että kisailijat olivat sääntöjenmukaisessa kunnossa. Mittaus tehtiin alkometrillä, joka oli alkuajan suurimpia investointeja (40 €) panokaluston ohella.

Eräät hallituksen edustajat ehtivät osallistua 15. toukokuuta Aurajokilaivurin tutkinnon suorittamiseen Turussa. Arvosanoista ei jäänyt dokumentaatiota.

Ensimmäisenä toimintavuonna järjestettiin myös kesäaikaan ohjelmaa. Se painottui tosin pääkaupunkiseudulle, koska useat hallituksen jäsenet työskentelivät siellä. 12.-13.6. pidettiin yli 10 henkeä koonnut Helsingin ekskursio, jolloin käytiin mm. Kaivopuiston ilmaiskonsertissa kuuntelemassa suomalaisia ja ulkomaalaisia eturivin artisteja. Seuraavana päivänä tutustuttiin Kannelmäen maastossa vuosina 1914-18 rakennettuun Viaporin linnoitusketjuun paikallisen oppaan johdolla. Juoksuhaudan reunalla nautittiin myös muutamat mallasnesteet.

Elokuun alussa 1.-2.8. pidettiin lisäksi vapaamuotoinen Ankkarock-ekskursio Vantaalla ja Helsingissä. Kaikki tosin eivät itse festivaalialueelle viitsineet mennä, vaikka liputkin olivat jo hankittu, koska olut maistui maukkaalle myös portin ulkopuolella. Tähänkin kulttuuririentoon osallistui kaikkiaan reilut 10 henkeä.

Ylioppilaskunnan kanssa tehtiin tuttavuutta Tamyn kaupunkisuunnistuksen tiimoilta 16.9. BOSAlla oli oma rastinta Hämeenpuistossa Klingendahlin kohdalla. Väkeä kävi kiitettävässä määrin panimomestari Arohongan ja puheenjohtaja Lahtisen maistattaessa Tammerkosken kuohua kilpailijoille. Tammerkosken kuohulle löytyikin monta uutta mainoslausetta ja arviota. Myös useampi ainakin uhosi liittyvänsä seuraan.

Tammerkosken Kuohu Regular:sta sanottua 16.9.2003:

[one_third] -aika lightiä, pehmeää

-yleensä en olutta juo mutta tätä voisin juoda

-maukas, ei haise hiivalle

-hiivainen maku korostuu jälkipeleissä

-tosi hyvää

-jumalauta mitä bissee

-maistuu sahtia paremmalle

-mä en yleensä edes tykkää oluesta mutta tämä kyllä menee

-Tammerkosken kuohu, herkulliset g:t!

-maku on kuin Zeus pyörittäisi maailmaa [/one_third]

[one_third] -maku on sama kuin miltä Lahdessa haisee

-lievän hiivainen, kiljuisa

-kepeän poreileva

-ylöspäin pyrkivä jälkimaku

-eihän tää niin pahaa ollutkaan

-huomattavasti parempaa kuin ruotsalainen

-tästä tulee mieleen se metsä, joka kasvaa suomalaisella takapihalla, jossa tämä olut on kypsynyt

-ei voi kuin ihailla tekijöiden herkkiä käsiä

-saako tätä lisää

-banaanipilponaati

 [/one_third]

[one_third_last] -tätä voisi juoda vaikka kolme litraa

-ei poronkusta, metsäinen

-maanläheinen, hieman tunkkainen

-pirtsakka, muikea, tuoremehumainen, erittäin pehmeä.

-perusmaukan juomaa

-virtsaisen raikas maku

-sahtia Joutsasta.

-250 adjektiivin juoma, belgialaistyylinen

-simamainen, eksoottinen, samea, koukeroinen

-raikkaan ruskea [/one_third_last]

Syyskuussa tuli myyntiin myös BOSAn oma komea haalarimerkki, joka sai välittömästi suuren suosion opiskelijapiireissä. Merkin muoto on pysynyt alusta alkaen alkuperäisenkaltaisena, mutta kiinnittämisohjeistus on vuosien varrella muuttunut.

18.9. pidettiin Boomilaaksossa historiallinen yhdistyksen ylimääräinen kokous, jossa päätettiin BOSAn rekisteröinnistä PRH:n yhdistysrekisteriin. Samalla valittiin myös uudeksi sihteeriksi Juhani Lehtinen ja ulkoministeriksi Noora Lahtinen.. Kokouksen jälkeen pidettiin Boomin kanssa yhteistyössä uusille opiskelijoille suunnattu lauluilta, jossa opeteltiin mm. perinteisiä sitsilauluja. Lauluilta jatkui ulkoministeri Kollin läksiäisten merkeissä. Osallistujia oli parhaimmillaan 30 henkeä.

BOSA lähtee ulkomaille – muttei ongelmitta

sakulla2003Syyskuussa myös järjestettiin 26.-27.9. järjestettiin BOSAn siihen mennessä mittavin projekti, eli ekskursio Sakun tehtaille Viroon Harjumaalle. Ekskursiota varten haettiin myös Tamyn projektitukea, jota ei kuitenkaan myönnetty. BOSAn retkessä ei ollut Tamyn hallituksen perustelujen mukaan riittävästi akateemista sisältöä. Sittemmin akateemisuuttakin saatiin rutkasti lisää.

Ennen kuin Viron matkalle päästiin, niin 600 euroa matkakassasta oli kadoksissa puheenjohtajan hukatessa reppunsa Haalaribileiden tiimellyksessä. Pelastavaksi johtolangaksi osoittautui yksi valokuva, joka oli otettu Nokian historian toisella kännykkäkameralla. Se kamera tosin hävisikin sitten itse ekskursion kierteissä.

Itse laivalla järjestettiin sittemmin perinteeksikin muodostunut BOSAn oma karaokekilpailu, jonka aikana kuultiin muun muassa Arohongan ja Huittisen ikimuistoinen tulkinta Käyn ahon laitaan –kappaleesta Lukretsian ja Kasanovan sanoin. Loppujen lopuksi BOSAn karaokekisan voitto heltisi indecsiläiselle Matille väkevällä tulkinnalla Hurriganesin kappaleesta Get on. Voittaja sai palkinnoksi aina tuiki tarpeellisia drinkkilippuja.

Itse panimolla kiertokävelyä hieman nopeutettiin, jotta bosalaiset pääsisivät nopeammin itse asiaan, eli oluen maisteluun. Tätä ennen puheenjohtaja luovutti kiitokseksi vierailusta BOSAn virallisen haalarimerkin kultakehyksin sekä litran lekan maittavaa Tammerkosken kuohua. BOSAn lahjat olivat ensimmäiset sitten neuvostoaikojen ja niiden pitäisi komeilla tänäkin päivänä Sakun olutmuseossa! Ennen maisteluosuuteen siirtymistä vierailijat kajauttivat ilmoille vielä vironkielisen Joo sõber joo! –juomalaulun sekä ensimmäisen säkeistön aina niin komeasta Pohjolan Pidoista, joka jo ensimmäisenä toimintavuotena vakiintui BOSAn ohjelmistoon. Sakun opas Hele herkistyi lauluista silmin nähden.

Ekskursio oli varsin onnistunut ja sille osallistui 44 henkeä kymmenestä eri ainejärjestöstä ja killasta. Poikkitieteellisyyden voittokulku oli alkanut. Kovimmat urheilumiehet lähtivät heti ekskursion jälkeen vielä Kauppiin opiskelijapesäpallon SM-kisoihin puolustamaan Boomin mainetta.

Loppuvuodesta kehiteltiin Oktoberfestit, pikkujouluja unohtamatta

oktoberfest2003Lokakuussa pidettiin 30.10. Oktoberfest-tapahtuma TOAS pellavapään kerho- ja saunatiloissa. Ohjelmaan kuului ulkomaalaisten ja suomalaisten oluiden maistelua, sekä esitys, jossa Saksan Oktoberfestit omakohtaisesti kokenut henkilö kertoi kokemuksistaan. Paikalla oli liki 30 henkeä ja tunnelma oli katossa asiaankuuluvan rekvisiitan ryydittäessä menoa.

27.11. pidettiin pikkujoulut Tullintorin saunaosastolla sekä jatkot Hervannan Bommareissa ja jatkot saunalla. Myös pukki vieraili paikalla jakaen pullopaketteja kilteille lapsille. Pikkujouluissa oli kävijöitä lähes 40 henkeä ja uutta väkeä tuli jopa lisää jajatkoille.

Pikkujoulujen jälkeen 28.11. BOSA osallistui Harakanpesä –talkshown nauhoituksiin Tampereen Tohlopissa. Paikalla oli 10 henkeä. BOSA sai tällöin näkyvyyttä useiden sekuntien ajan valtakunnallisella tv-kanavalla Timo Harakan suolatessa krapulaista yleisöä kuvaustauoilla. Ransu oli Kinky.

2.12. äänitettiin historian ensimmäinen BOSAn Poikamieskuoron Pikkujoululevy, joka edusti samaa tyylisuuntaa kuin edeltäjänsä Wappulevykin. Painosmäärä rajoitettiin tällä kertaa 40 kappaleeseen, jotka lähes vietiin käsistä.

Joulukuussa pidettiin vielä yhteistyössä Tampereen Eurooppalaisten Nuorten kanssa Pub Pikilinnassa eurooppalaisen olutkulttuurin iltaa 9.12.2003. Ilta ei ollut kovin suuri menestys myöhäisestä ajankohdasta johtuen ja paikalla olikin vain vajaat kymmenen oluen ystävää.

Edellä mainittujen BOSAn omien tapahtumien lisäksi Tammerkosken kuohu -olutta tarjoiltiin veloituksetta Pörssi ry:n Rinnerieha –tapahtumassa 12.3. Jyväskylän laajavuoressa, sekä Boomi ry:n kiertoajelulla 11.9. yhteensä noin 60 litraa. Lisäksi hallitus kokoontui vuoden aikana seitsemän kertaa.

BOSAn urheilutoiminta käynnistyi virallisesti syksyllä 2003, kun olutseuran joukkueet ilmoitettiin yliopiston miesten sählysarjaan sekä miesten futsalin kilpasarjaan.

[box type=”info”]

Boomareiden Olutseura – BOSAn tapahtumakalenteri 2003

[one_third]

 • 29.1. Perustava kokous
 • 6.2. Hallituksen järjestäytymiskokous
 • 15.2. Promootio MM-kyykässä
 • 28.2. Hallituksen kokous II
 • 28.2. Olutvalistus ja maistelu
 • 27.3. Maistelu
 • 28.3. Hallituksen kokous III
 • 28.3. PUP XQ
 • 11.4. Wappu-CD:n äänitys

[/one_third] [one_third]

 • 10.4. Ylimäär. kokous ja testisessio
 • 30.4. Kaljaralli
 • 5.5. Hallituksen kokous IV
 • 15.5. Aurajokilaivuritutkinto Turussa
 • 12.6.-13.6. Helsingin XQ
 • 20.7. Hallituksen kokous V
 • 1.8.-2.8. Ankkarock XQ Vantaalla ja Helsingissä
 • 16.9. Tamyn kaupunkisuunnistus
 • 18.9. Ylimäär. kokous, lauluilta ja maistelu

[/one_third] [one_third_last]

 • 26.9.-27.9. Saku XQ Virossa
 • 7.10. Hallituksen kokous VI
 • 30.10. Oktoberfest Pellavapäässä
 • 19.11. Hallituksen kokous VII
 • 27.11. Pikkujoulut Tullintorilla
 • 28.11. Harakanpesä-talkshown nauhoitukset Tohlopissa
 • 2.12. Pikkujoulu-CD:n äänitys
 • 9.12. TEN-BOSA kulttuuri-ilta

[/one_third_last]

[/box]

BOSAn tiedotustoimintaa tapahtumista ja toiminnasta hoidettiin heti ensimmäisestä toimintavuodesta lähtien omien sähköpostilistojen, nettisivujen, Aviisi-, VapaaBoomari-, ja Pruju –lehtien välityksellä. Anturilehti haastatteli akateemisen kyykän MM:n yhteydessä puheenjohtajaa ja varainhoitajaa.

Ensimmäiset nettisivut avattiin jo helmikuussa 2003 Boomin sivujen alaisuuteen. Sivut eivät tosin olleet graafiselta ulkoasultaan kovinkaan tyylikkäät ja toimivat, joten hallitus päättikin teettää uudet sivut kesän aikana. Uudet Jarmo Saikkosen toteuttamat nettisivut avattiin heinäkuussa 2003 osoitteessa www.boomi.org/bosa. Elokuun alun ja vuoden lopun välisenä aikana sivuilla vieraili noin 1800 henkeä, eli kävijöitä oli keskimäärin 360 kappaletta kuukaudessa. Vuoden 2004 alusta lukien sivut löytyivät osoitteesta www.boomi.fi/bosa. Nykyisin osoite on www.bosa.fi.

Toivota onnea 10 vuotiaalle BOSA ry:lle!

onnittelua!