BOSA ry:n sääntömääräinen kevätkokous

Tuesday 27.3.2012 klo. 18:00

KOKOUSKUTSU BOSA RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN KEVÄTKOKOUKSEEN 2012

Aika: 27.3.2011 klo 18.00
Paikka:Gastropub Nordic, Otavalankatu 3 TAMPERE

1. KOKOUKSEN AVAUS

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

3. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa mahdollisia äänestystilanteita varten.

4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

5. ILMOITUSASIAT

6. VUODEN 2011 TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys: Hyväksytään vuoden 2011 toimintakertomus.

7. VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS
Esitys: Hyväksytään tilinpäätös vuodelta 2011.

8. TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO

9. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODEN 2011 HALLITUKSELLE
Esitys: Tilinpäätös vahvistetaan ja vastuuvapaus myönnetään hallitukselle 2011

10. TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2012
Esitys: Hyväksytään Bosan hallituksen laatima toimintasuunnitelma vuodelle 2012

11. TALOUSARVIO VUODELLE 2012
Esitys: Hyväksytään Bosa ry:lle laadittu talousarvio vuodelle 2012

12. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN


Gastropub Nordic
Otavalankatu 3 , Tampere

Loading Map….