Bosa ry:n sääntömääräinen kevätkokous 28.9.2020

Bosa ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään maanantaina 28.9. kello 18:00 Gastropub Tuulensuussa (Hämeenpuisto 23).

Koronavirus-tilanteesta johtuen kevätkokous jouduttiin perumaan maaliskuulta.
PRH ilmoittaa: Väliaikainen laki (laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi; 290/2020) on tullut voimaan 1.5.2020. Lain mukaan osakeyhtiöt, asunto-osakeyhtiöt, osuuskunnat, yhdistykset ja eräät muut yhteisöt voivat tietyin edellytyksin myöhentää yhtiö- ja vuosikokouksen pitämistä 30.9.2020 asti.

Mikäli haluat esittää jotain esityslistalle, ota yhteyttä bosaposti [ät] gmail.com 27.9. klo 18 mennessä.


Esityslista
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen esityslista
5. Ilmoitusasiat
6. Edellisen vuoden toimintakertomus
7. Edellisen vuoden tilinpäätös
8. Tilintarkastajien / toiminnantarkastajien lausunto
9. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen
10. Vastuuvapauden myöntäminen edellisen kauden hallitukselle
11. Muut esille tulevat asiat
12. Kokouksen päättäminen

Terveisin Bosan hallitus, kokouksessa nähdään!